Pracujący dbają o swój rozwój zawodowy – „Zdobędę nowy zawód”

19 listopada 2009

W Fundacji Ekspert – Kujawy trwają zajęcia z zakresu rozwoju zawdowego dla pracujących – Beneficjentów projektu "Zdobędę nowy zawód"

W dniach 16.11.2009 do 20.11.2009,  w ramach niniejszego projektu realizowane są "Warsztaty rozwoju zawodowego" dla osób pracujących po 45 roku zycia, Warsztaty te mają na celu zmotywować do podnoszenia kwalifikacji, ukierunkować na kierowanie własną ścieżką kariery w zawodzie odpowiadającym predyspozycjom zawodowym i zainteresowaniom oraz wskazać, jak kreować swój wizerunek w dwóch podstawowych rolach zawodowych: jako kandydata do pracy i pracownika. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję odbyć rozmowę z doradcą zawodowym, który zakwalifikuje ich do udziału w wybranym przez uczestnika szkoleniu.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego