Opis projektu

10 lutego 2010

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jaksicach. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia, pozostających bez zatrudnienia 22 kobiet, zamieszkujących tereny wiejskie sołectwa Jaksice. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2010.
Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą bezpłatne:

  • Warsztaty psychologiczno – doradcze;
  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działań;
  • Szkolenia zawodowe:

– Florystyka i zdobienie przedmiotów;
– Kurs szycia i kroju;

  • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych;
  • Kształtowanie własnego wizerunku;
  • Warsztaty z akresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
  • Indywidualna rozmowa z pośrednikiem pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inijcatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego