KGW w Jaksicach znów współpracuje z Fundacją!

8 marca 2010

 W przyszłym miesiącu mieszkanki sołectwa Jaksice będą miały swoją szansę!

W kwietniu rusza projekt "Teraz MY", skierowany do 22 kobiet pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących tereny wiejskie sołectwa Jaksice.

Dla uczestniczek projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą bezpłatne:

  • Warsztaty psychologiczno – doradcze;
  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działań;
  • Szkolenia zawodowe:

– Florystyka i zdobienie przedmiotów;
– Kurs szycia i kroju;

  • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych;
  • Kształtowanie własnego wizerunku;
  • Warsztaty z akresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
  • Indywidualna rozmowa z pośrednikiem pracy.
Jesteś zainteresowana? Już wkrótce zostanie uruchomiona rekrutacja!
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inijcatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego