Mieszkańcy Ostrowa i okolic wykorzystują swoją szansę na lepsze jutro

21 maja 2010

 Już od dwóch miesięcy trwają zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Szadłowic, Skalmierowic, Więcławic, Wierzbiczan, Ostrowa i Bąblina.


W Ostrowie realizowane są obecnie szkolenia z zakresu: „Pracownik małej gastronomii z obsługą gości”, „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz „Florystyka i zdobienie przedmiotów”.

Na zajęciach „Pracownik małej gastronomii z obsługą gości” uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności, dotyczące pracy w małej gastronomii jak również poznają zasady samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.Na szkoleniu „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” beneficjenci opananowują podstawowe umiejętności obsługi klienta, prowadzenia działalności handlowej, obslugi komputerowych programów magazynowych oraz sprzętu fiskalnego. Na florystyce uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie tworzenia bukietów i kompozycji kwiatowych oraz zdobienia przedmiotów. W czerwcu planowane są zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy, dzięki którym beneficjenci poznają podstawowe zasady tworzenia doskonałych dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego