Sprawdź, co słychać w Jaksiach?

24 czerwca 2010


Jesteśmy na półmetku realizacji projektu "Teraz MY".

Beneficjentki projektu szkolą się obecnie na szkoleniu "Florystyka i zdobienie przedmiotów" oraz "Kurs kroju i szycia/haftu". Ponadto, aby przekonać się do aktywnego spędzania czasu wolnego, biorą udział w zajęciach z aerobiku. Aby podszlifować swój wizerunek, Beneficjentki projektu uczestniczą w zajęciach z wizażystką.  Na uczesnitczki czekają jeszcze m .in. zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, których realizacja rozpocznie się w okresie letnim.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego