Amazonki z Włocławka szkolą się z zakresu obsługi komputera

26 sierpnia 2010

 Zajęcia odbywają się w Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” we Włocławk.

Beneficjentki biorące udział w szkoleniu otrzymały książki „ABC komputera” oraznotebooki wyposażone w dostęp do Internetu, które zabierają do domu na okres 3 miesięcy, by poza zajęciami z wykładowcą, móc doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu.

W miesiącu wrześniu planowana jest kontynuacja zajęć z zakresu podstaw obsługi komputera oraz rozpoczęcie zajęć z zakresu wizażu i kształtowania wizerunku jak również spotkań rehabilitacyjnych z lekarzem, psychologiem i doradcą zawoodwym.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego