Projekt „Samochodem do nowej pracy” trwa!

15 lipca 2010


Mieszkanki Rojewa dbają o swój rozwój.

W miesiącu lipcu realizowane są zajęcia z zakresu prakycznej nauki jazdy. Część uczestniczek ma już za sobą pierwsze gzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Pozostałe Beneficjentki nadal intensywnie ćwiczą nad swoją techniką jazdy.

Przed beneficjentami projektu jeszcze kontynuacja warsztatów wizerunku oraz warsztaty rynku pracy. 

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego