Szacowanie wartości zamówienia

1 kwietnia 2019

W związku z realizacją projektu „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Ekspert-Kujawy przeprowadza szacowanie wartości zamówienia na zapewnienie kompleksowej usługi teleopieki, w okresie od 01.05.2019-31.12.2020

Pliki do pobrania:

Szacowanie wartości zamówienia
Formularz szacowania wartości zamówienia

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)