Ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja”

19 października 2010


W dniu dzisiejszym rozpoczęły się zajęcia z zakresu "Warsztatów  psychologiczno – doradczych".

Swój udział w projekcie rozpoczęły jednocześnie dwie grupy  Zajęcia warsztatowe realizowane są w Inowrocławiu. W trakcie warsztatów  uczestnicy projektu będą kwalifikowani do szkoleń zawodowych podczas  rozmowy  z doradcą zawodowym. Następnie w kolejnym tygodniu – ostatni tydzień października zakwalifikowane osoby rozpoczną udział w szkoleniach:

  • Operator  maszyn do robót ziemnych;
  • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej;
  • Wizaż i stylizacja paznokci;
  • Florystyka i zdobienie przedmiotów.
Wszystkie szkolenia maja wymiar 120 godzin, z wyłączeniem szkolenia – Operator maszyn do robót ziemnych – szkolenie to trwa 176 godzin.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego