Rozpoczynamy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

3 listopada 2010

szkoleniaRozpoczynamy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

W listopadzie rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla mieszkańców gminy Rojewo.  Zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe odbywają się w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach.

Zgodnie z rozpoznanymi przez doradców predyspozycjami zawodowymi, przy uwzględnieniu oczekiwań uczestników, Fundacja wystąpiła do ROPS w Toruniu o zgodę na zmiany w ilości planowanych szkoleń. Początkowo zakładaliśmy organizację jednego szkolenia z zakresu  florystyki, aranżacji wnętrz, zdobienia przedmiotów oraz architektury ogrodów oraz 2 szkoleń z zakresu wizerunku i stylizacji paznokci. ROPS przychylił się do naszej prośby i już dziś możemy potwierdzić iż realizujemy następujące szkolenia:

 • Florystyka, aranżacja wnętrz, zdobienie przedmiotów oraz architektura ogrodów – szkolenia odbywają się w grupach 15 osobowych w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach.
  Zajęcia w listopadzie odbywać będą się w dniach

  Jezuicka Struga
  05.11.2010 oraz 12.11.2010 w godzinach 15.30 – 18.45. 
  20.11.2010 w godz. 13.00 – 16.15 oraz 24.11.2010 w godz. 15.30 – 18.45

  W Rojewicach zajęcia odbywają się w dniach:
  03.11.2010, 10.11.2010, 17.11.2010, 22.11.2010 oraz 29.11.2010.
  Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 15.30 – 18.45

 .

 • Wizerunek i stylizacja paznokci – zajęcia odbywają się dla jednej grupy 15- osobowej w Jezuickiej Strudze.
  Zajęcia prowadzone są w dniach:04.11.2010, 09.11.2010, 18.11.2010 oraz 25.11.2010 w godzinach 15.30 – 18.45
 • Trzecie z zaproponowanych szkoleń – Obsługa komputera oraz Internetu odbywa się dla grupy 10 osobowej w Rojewicach.
  Zajęcia prowadzone są  w dniach 03.11.2010, 05.11.2010, 10.11.2010, 17.11.2010, 19.11.2010 oraz 24.11.2010 w godzinach 15.30 – 18.45

Równoległe z zajęciami podnoszącymi kwalifikacje prowadzone są zajęcia z aerobiku na terenie Sali gimnastycznej w Rojewicach. W listopadzie zaplanowane są 4 spotkania, w dniach: 02.11.2010, 16.11.2010, 23.11.2010, 30.11.2010
Zachęcamy wszystkich uczestników projektu do udziału w tej formie rekreacji i aktywności.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego