Fundacja na stronie www powiatu Radziejowskiego

16 listopada 2010

 Dnia 9 listopada 2010 roku w Radziejowie zostało uroczyście otwarte nowe biuro Fundacji Ekspert-Kujawy z Inowrocławia.

Szerszą informację na ten temat można przeczytać na stronie Starostwa Powiatowego w Radziejowie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”