Pierwsze szkolenia w projekcie „Masz pomysł – załóż firmę”

12 stycznia 2011

 Niebawem swój udział w szkoleniach w ramach niniejszego projektu rozpocznie grupa osób wyłonionych w drugim etapie rekrutacji cyklu I  w powiecie inowrocławskim.

Szkolenia realizowane będą w Inowrocławiu. W trakcie zajęć uczestnicy projektu będą zdobywali i poszerzali wiedzę potrzebną do założenia i efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”