Spotkanie w ramach teleopieki

7 lutego 2018

Dnia 7 lutego w Fundacji Ekspert- Kujawy odbyło się spotkanie z firmą
z filią w Poznaniu, która zajmuje się  teleopieką, na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele ops, służby zdrowia, związek emerytów
i rencistów, rad seniorskich, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz ludzi starszych niepełnosprawnych z terenu powiatu inowrocławskiego, w tym z miasta
i gminy Inowrocław. Na spotkaniu tym  kierownik projektu przekazała informację na temat możliwości jakie daje projekt osobom niesamodzielnym i opiekunom faktycznym, a także o potrzebie zaangażowania  opiekunek.