Poszukujemy podmiotu ekonomii społecznej

26 stycznia 2018

W związku z brakiem opiekunek do pracy, zamieściliśmy dnia 17.01.2018 na Bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe. Termin  składania ofert minął dnia  25.01.2018. Na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.  Będziemy starać się znaleźć podmiot ekonomii społecznej z tzw. „wolnej ręki” spełniający jednocześnie wymagania założone we wniosku o dofinansowanie, zapytaniu ofertowym. Podmioty, które zainteresowane są wykonywaniem usług opiekuńczych zapraszamy do kontaktu.  W razie zgłoszeń będziemy podejmować współpracę na warunkach zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego zamieszczonego na bazie konkurencyjności.