Rozpoczęło się szkolenie zawodowe ….

6 marca 2018

Dziś 13 Uczestników z nowo zrekrutowanej grupy 18 osób rozpoczęło szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy”. Uczestnicy zakończyli swój udział w warsztatach kompetencji miękkich i część z uczestników została skierowana na szkolenie zawodowe. Terminy i godziny zajęć szkolenia są dopasowane do potrzeb uczestników,  aby udział w projekcie nie kolidował im z życiem rodzinnym. Szkolenie będzie trwało 120h. i jest zaplanowane do 28 marca 2018 r. Natomiast harmonogram szkolenia zawsze może ulec zmianie z różnych przyczyn ze strony organizatora projektu  bądź na prośbę Uczestników szkolenia.