Beneficjenci

28 czerwca 2018

Projekt skierowany jest do dwóch grup zamieszkałych w powiecie nyskim:

  1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 70 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej
    osoby).
  2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 20 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.