Pomoc osobom niesamodzielnym

18 czerwca 2018

Zachęcamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”.

Celem projektu jest zapewnienie 36 osobom niesamodzielnym zamieszkującym Gminę Gniewkowo w okresie 24 miesięcy realizacji projektu łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, poprzez utworzenie 8 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych – tel. 722 156 677

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15