Rekrutacja do udziału projekcie trwa. Zgłoś się już dziś!

6 sierpnia 2018

bez-tytulu

Jesteś osobą niesamodzielną, należącą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkującą tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego?

Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie,

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA w Gostyniu realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach projektu osoby niesamodzielne zostaną objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania). Usługi na rzecz podopiecznych będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Chciałbyś wziąć udział w naszym projekcie? Zapraszamy do kontaktu:

Spółdzielnia Socjalna „Arka” – tel. 601 066 070

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny