Poszukujemy osób niesamodzielnych w powiecie żnińskim

12 września 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

  • Należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności,
  • Zamieszkują teren powiatu żnińskiego.

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie. Usługi te będą realizowane w dni powszednie oraz weekendy i święta, wg wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku. o pomocy społecznej.