Rozmowy Uczestników projektu z pośrednikami pracy trwają …

17 maja 2018

Uczestnicy projektu pracują cały czas z Pośrednikami pracy, aby radzić sobie z poszukiwaniem pracy za pośrednictwem Internetu oraz w formie aktywnej. Pośrednicy pracy przedstawiają Uczestnikom  zasady dress code oraz udzielają wskazówek na temat właściwej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  Jak również udzielają wsparcia motywacyjnego. Praca z pośrednikiem ma przyczynić się do wejścia Uczestnika projektu na rynek pracy.