Ruszyło doradztwo zawodowe z ostatnimi nowymi Uczestnikami projektu …

4 czerwca 2018

Zrekrutowaliśmy ostatnie brakujące osoby do projektu i rozpoczęły się rozmowy Uczestników projektu z doradcami zawodowymi w celu ustalenie indywidualnej ścieżki wsparcia w projekcie. Uczestnicy zostaną skierowani na odpowiednie formy wsparcia, będą mieli zajęcia grupowe oraz będą przechodzić indywidualne spotkania z pośrednikami pracy w celu zmotywowania Uczestników do wejścia na rynek pracy. Pośrednicy pracy przedstawią Uczestnikom  zasady dress code oraz udzielą wskazówek na temat właściwej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  Udzielą również wsparcia motywacyjnego. Warsztaty grupowe oraz praca z pośrednikiem pracy ma przyczynić się do wejścia Uczestnika projektu na rynek pracy, tak, aby czuł się zmotywowany i pewny siebie, że jest konkurencyjny na rynku pracy.