Jesteś osobą niesamodzielną? Potrzebujesz opieki ze strony innych osób? Zgłoś się do nas!

13 grudnia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

  • Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Zamieszkują tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego.

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Usługi w projekcie realizowane będą wg wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku. o pomocy społecznej. Opiekunki/opiekunowie będą spełniać wymogi określone w Standardach usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania.