Szkolenie opiekunów faktycznych – rekrutacja osób

20 maja 2019

Logo UE kujawsko-pomorskie

Opiekujesz się osobą niesamodzielną albo chcesz się taką osobą opiekować?

Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie,

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach projektu jako OPIEKUN FAKTYCZNY otrzymasz:

  • 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne zwiększające umiejętność w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  • poradnictwo indywidualne (m.in. psychologiczne, prawne, rehabilitacyjne, medyczne) – pomoc w uzyskiwaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia
  • sfinansowaną usługę opiekuńczą w celu umożliwienia funkcjonowania społecznego, m.in. poprzez udział w szkoleniach i doradztwie.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa – tel. 602 790 291