Dla małych i średnich przedsiębiorstw

28 marca 2007

Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Fundacja Ekspert-Kujawy ma zaszczyt zaprosić pracowników i kadry małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenia informatyczne w ramach projektu E-Pracownik. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych.

Powyższy projekt jest jednym z największych w Polsce projektów szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat – Doskonalenia umiejętności i kwalifikacji kadr).

Nadzór nad projektem sprawuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast za realizację odpowiedzialne jest Konsorcjum, którego liderem jest warszawska Fundacja Edukacji Ekonomicznej. Fundacja Ekspert – Kujawy, jako partner regionalny, ma dla Państwa korzystną i bogatą ofertę szkoleń, których koszt w 80% pokrywa Europejski Fundusz Społeczny (EFS). 20% bezpośrednich kosztów pokrywa przedsiębiorca uczestniczący w szkoleniu lub delegujący swojego pracownika. Po szkoleniu następuje rozliczenia wkładu własnego (szczegóły na stronie www.epracownik.edu.pl).

Oferta projektu E-Pracownik obejmuje prawie 30 kursów informatycznych zróżnicowanych pod względem tematyki i poziomu zaawansowania. Szkolenia podzielona są na dwie kategorie adresowane do różnych grup docelowych:

  1. Szkolenia ogólne dla użytkowników komputerów – obsługa podstawowych aplikacji biurowych, Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy,
  2. Kursy Akademii Cisco – dla osób pragnących uzyskać wiedzę potrzebną administratorom, projektantom, serwisantom i użytkownikom systemów sieci komputerowych.

Wśród rodzajów kursów wymienić należy:

  • – Kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – edytor tekstu, Internet, grafika, prezentacje, arkusz kalkulacyjny, bazy danych,
  • – Kursy Microsoft – MS Word, MS Access, MS Excel,
  • – Kursy Linux,

– Kursy Java.

Dokładny program powyższych kursów mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.epracownik.edu.pl/cps/rde/xchg/pi/hs.xsl/56_PLK_HTML.htm

Renomowani trenerzy Fundacji Ekspert-Kujawy proponują kursy w dogodnych dla uczestników terminach, także popołudniami i w weekendy. Metodyka nauczania opierać się będzie na wykładach, pokazach, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz przy użyciu środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy (e-learning).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Nasz adres:

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel. (052) 357 62 15, faks (052) 357 62 15

fundacja@ekspert-kujawy.pl