Rekrutacja trwa!!! Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej

28 listopada 2008

Trwa rekrutacja do kolejnych grup szkoleniowych w ramach projektu Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.

Posiadasz przedsiębiorczy charakter?

Myślisz o własnym biznesie?

Jesteś studentem lub absolwentem do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych?

Przyjdź do nas! Pomożemy Ci osiągnąć sukces!

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu w ramach projektu finansowanego z EFS wspiera studentów oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne:

·Szkolenia z zakresu:

     – przedsiębiorczości akademickiej,

     – tworzenia działalności typu spin off i spin out,

     – pozyskiwania środków na założenie i rozwój

       działalności gospodarczej,

     – transferu nowoczesnych technologii,

·Rozmowy z doradcami zawodowymi,

·Doradztwo technologiczne i konsultacje tematyczne,

·Wyjazdy studyjne do ośrodków krajowych lub zagranicznych

Obecnie trwa rekrutacja uczestników do szkoleń prowadzanych w Inowrocławiu!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

(0-52) 357 62 15

Szczegółowe informacje otrzymasz w siedzibie

Fundacji Ekspert-Kujawy

w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego