Opis projektu

15 stycznia 2010

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Szadłowic. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 32 osób pozostajacych bez zatrudnienia, zamieszkujących tereny wiejskie gminy Gniewkowo. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.03.2010 do 30.06.2010.

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą m.in. bezpłatne:

Wsparcie psychologiczno – doradcze

Szkolenia:
–  z zakresu florystyki i zdobienia przedmiotów
–  z zakresu podstaw obsługi komputera
–  z zakresu pracy w małej gastronomii z zagadnieniami obsługi klienta

Pośrednictwo pracy

Spotkanie integracyjne

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego