Harmonogram zajęć dla uczestników projektu „Nowe umiejętności”

27 stycznia 2010


Drodzy uczestnicy projektu "Nowe umiejętności" oddajemy do Waszej dyspozycji harmonogram zajęć na miesiąc luty 2010.

KSIĘGOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY – Harmonogram zajęć odbywających się w MOS w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7

5.02.2010 – godz. 16:00 – 20:00
6.02.2010 – godz. 9:00 – 14:45
12.02.2010 – godz. 16:00 – 20:00
13.02.2010 – godz. 9:00 – 14:45

FLORYSTYKA – zajęcia w Żninie – Harmonogram zajęć odbywających się w ROLMET, ul. Składowa 4

5.02.2010 – godz. 16:00 – 20:00
6.02.2010 – godz. 9:00 – 14:45
12.02.2010 – godz. 16:00 – 20:00
13.02.2010 – godz. 9:00 – 14:45

WARSZTATY ROZWOJU ZAWODOWEGO – Harmonogram zajęć odbywających się w siedzibie Fundacji

6.02.2010 – godz. 9:00 – 15:00

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC – Harmonogram zajęć odbywających się w siedzibie Fundacji

GRUPA I

13.02.2010 – godz. 8:30 – 13:45
14.02.2010 – godz. 9:00 – 13:00
20.02.2010 – godz. 8:30 – 13:45
21.02.2010 – godz. 9:00 – 13:00
27.02.2010 – godz. 8:30 – 13:45
28.02.2010 – godz. 9:00 – 13:00

GRUPA I

13.02.2010 – godz. 8:30 – 13:45
14.02.2010 – godz. 9:00 – 13:00
20.02.2010 – godz. 8:30 – 13:45
21.02.2010 – godz. 9:00 – 13:00
27.02.2010 – godz. 8:30 – 13:45
28.02.2010 – godz. 9:00 – 13:00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.