Zapraszamy do składania aplikacji!

21 października 2009

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje wykładowców do realizacji wsparcia doradczego oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”.

Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia następujących warsztatów i szkoleń:

 • Warsztaty z psychologiem;
 • Warsztaty z lekarzem onkologiem;
 • Warsztaty z doradca zawodowym;
 • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym;
 • szkolenie Podstawy obsługi komputera;
 • szkolenie Język angielski;
 • warsztaty z zakresu wizażu i kształtowania wizerunku;
 • szkolenie Sprzedawca z działalnością gospodarczą
 • szkolenie Wizaż i kosmetyka;
 • szkolenie Florystyka i zdobienie przedmiotów.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego