Darmowe prawo jazdy dla mieszkanek gminy Żnin

26 kwietnia 2010

 Zakończyliśmy rekrutację do projektu „Mobilne mieszkanki gminy Żnin” adresowanego do kobiet nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz rolniczek mieszkających na terenie gminy Żnin

Dla beneficjentek zaplanowaliśmy 4 dni Warsztatów aktywizacji zawodowej, dzięki którym uczestniczki poznają swoje słabe i mocne strony, nauczą się ak je wyrażać i kontrolowaćemocje, a także jak zarządzać efektywnie swoim czasem. W czasie tych warsztatów zostanie przeprowadzona z każdą z uczestniczek rozmowa z doradcą zawodowym, który wyłoni 12 pań, które wezmą udział w szkoleniu na prawo jazdy kat. B. Sam kurs prawa jazdy trwać będzie od maja do sierpnia. Na zakończenie projektu przewidziana jest indywidualna rozmowa z pośrednikiem pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego