Mieszkanki gminy Żnin pracują na darmowe prawo jazdy

24 maja 2010

 Na początku maja zrealizowane zostały "Warsztaty aktywizacji zawodowej", podczas których 22 beneficjentki projektu poznawały m .in. swoje mocne i słabe strony z punktu widzenia rynku pracy.

Jednym z etapów uczestnictwa w projekcie był udział w rozmowie z doradcą zawodowym, który we współpracy z wykładowcą kwalifikował do udziału w kursie prawo jazdy. Pierwszeństwo miały osoby, które wykazały się największym zapałem do zmiany swojej sytuacji zawodowej oraz aktywnością na zajęciach. W ten sposób wyłoniono 12 kobiet, które uczesnticzą na chwilę obecną w zajęciach teoretycznych. Przed naszymi beneficjentkami jeszcze egzamin wewnętrzy, praktyczna nauka zawodu i egzamin główny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszaczy. Na zakończenie udziału w projekcie wszystkie beneficjentki odbędą rozmowę z zakresu pośrednictwa pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego