Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego 1. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi. 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie to 50 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.

Aktualności

Opis projektu

2 stycznia 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu  oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą  w Poznaniu  realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie  wągrowieckim ”   Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych […]