Zapraszamy do składania aplikacji!

2 listopada 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje Psychologów oraz doradców zawodowych w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”.

Psycholog poszukiwany jest do przeprowadzania rozmów:

  • obejmujących indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu.

Wykładowcy/doradcy zawodowego – do przeprowadzenia rozmów i warsztatów z zakresu:

  • Warsztaty poradnictwa zawodowego;
  • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenia praktycznego związanego z tematyką objętą szkoleniem;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego