Pierwsza Grupa kończy zajęcia ABC Przedsiębiorczości w Toruniu

3 lutego 2011

 W najbliższy piątek tj. 4.02.2011, zakończy 48 – godzinne zajęcia „ABC Przedsiębiorczości” pierwsza, 14 – osobowa grupa uczestników projektu„Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”.

Kolejnym etapem będzie udział w zajęciach „Doradztwa w zakresie prowadzenia działalności”, podczas których uczestnicy będą się uczyć tworzenia biznesplanu. Zajęcia te, realizowane będą w dwóch grupach, w następujących terminach:

  • I GR – 14.02 i 15.02;
  • II GR – 16.02 i 21.02.

Po zajęciach beneficjentów czeka ważne zadanie praktyczne – stworzenie jak najlepszego biznesplanu!!! Tylko najlepsi otrzymają dotację, by zrealizować swój pomysłna działalność.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu