UWAGA!!! Następna grupa rozpoczyna udział w projekcie!

27 stycznia 2011

 Od poniedziałku rozpoczynają się trwające trzy dni zajęcia „Warsztaty Poradnictwa Zawodowego”. Tym razem zbierze się grupa osób, które chcą ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 40 tys zł na otwarcie własnej działalności w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Fundacji przy ul. Dworcowej 65w Inowrocławiu w dniach: 31.01.2011, 1.02.2011, 2.02.2011 w godz. od 12:00 do 15:15. Wszyscy zainteresowani odbędą rozmowę z doradcą zawodowym oraz psychologiem, by zdiagnozować, czy faktycznie posiadają predyspozycje oraz niezbędne kwalifikacjedo prowadzenia firmy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu