Uwaga! Zmiana terminu dyżuru Lidera NGO w Inowrocławiu!

8 lutego 2011

 Uprzejmie informujemy, że dyżur Lidera w powiecie inowrocławskim zaplanowany na dzień 15.02.2011 zostaje przeniesiony na czwartek – 17.02.2011. Dyżur odbędzie sięw niezmienionych godzinach tj. od 12:00 do 17:00.

W pozostałe dni miesiąca dyżury nie ulegają zmianie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.