Pierwsza grupa pisze już biznes plany!!!

14 lutego 2011

 W dniach 8.02 – 9.02. 2011 zakończyły się pierwsze  Warsztaty w zakresie tworzenia biznesplanu dla grupy 7-osobowej w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”.

Uczestnicy zajęć w ciągu 12 godzin nabywali umiejętności teoretyczne jak i praktyczne w zakresie tworzenia biznes planu. Są to osoby, które walczą o uzyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.

Teraz osoby, które mająca za sobą Warsztaty mają czas, by dopracować swoje pomysły na biznes i powalczyć o własną firmę!!!

Przypominamy także, że kolejna grupa 7-osobowa rozpocznie Warsztaty w zakresie tworzenia biznesplanu już 22 lutego 2011 roku!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego