Uwaga! Zmiana terminów zajęć Warsztaty doradcze z zakresu tworzenia biznesplanów w Toruniu

14 lutego 2011

 Wychodząc naprzeciw prośbą uczestników dokonaliśmy zmiany terminów w/w zajęć. Zajęcia, realizowane będą zgodnie z planem w dwóch grupach, w następujących terminach:

  • I GR – 14.02 i 25.02;
  • II GR – 15.02 i 21.02.
Godziny zajęć pozostają bez zmian.
Życzymy powodzenia w nabywaniu umiejętności pisania biznesplanu!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego