UWAGA! Unieważniamy Zapytanie ofertowe z dnia 8.02 w projekcie dla zwalnianych pracowników!

3 marca 2011

 W związku ze zbyt małym zainteresowaniem mieszkańców powiatu radziejowskiego udziałem w szkoleniu "Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego" w ramach projektu "Wsparcie dla zwalnianych pracowniów przedsiębiorstwa Poczta Polska" informujemy, iż Zapytanie ofertowe z dnia 8.02.2011 roku, dotyczące w/w szkolenia pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Jednoczesnie informujemy, iż upubliczniono kolejne Zapytanie ofertowe, dotyczące realizacji niniejszego szkolenia na terenie Inowrocławia. Instytucje, które przedłożyły swoje oferty w wymaganym terminie, zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym postępowaniu.

Zapytanie to znajdą Państwo w zakładce projektu "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego