Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

7 marca 2011

 Dnia 7 marca 2011 w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zakończyły się warsztaty z pośrednictwa pracy w Żninie i w Radziejowie:

  • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak poruszać się po rynku pracy, w jaki sposób efektywnie szukać pracy oraz jak dobrze zaprezentować się w CV i na rozmowie  kwalifikacyjnej. Poznali też możliwości pracy w nowych elastycznych i alternatywnych formach.
  • Rozmowa motywacyjna z pośrednikiem pracy. Celem rozmowy było zmotywowanie beneficjentów do aktywnego poszukiwania pracy od razu po zakończeniu szkolenia zawodowego, pomoc w poznaniu własnego potencjału i preferencji zawodowych. Pośrednik pracy pomagał uczestnikom w udoskonaleniu przyniesionych przez uczestników dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego, a także udostępniał informacje o lokalnym rynku pracy i  aktualnych możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego