Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych.

16 marca 2011

 Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie „Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych”.

Podczas dwóch spotkań poruszane będą następujące zagadnienia dotyczące m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, księgowości oraz źródłach finansowania NGO.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • I – 22.03.2011
  • II – 29.03.2011
Zajęć odbywać się będą w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w godz od 16:00 do 20:00.

Zapraszamy!!!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.