Warsztaty rynku pracy kończą realizację projektu.

27 kwietnia 2011

 W poniedziałek oraz we środę (11 i 13 kwietnia) w Rojewie odbyły się ostatnie warsztaty.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/samochodemII/p4114511.jpg

W 8 godzinnych zajęciach wzięło udział 15 osób. Była to okazja do poznania zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a także jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się także jaka jest obecnie sytuacja na rynku pracy, w jaki sposób i gdzie poszukiwać pracy dla siebie. 

W trakcie warsztatów uczestnicy wzięli także udział w rozmowach z pośrednikiem pracy, gdzie indywidualnej konsultowano problemy dotyczące poszukiwania zatrudnienia.

Zapraszamy do galerii ze zdjęciami z warsztatów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.