Lista rankingowa osób starających się o dotacje unijne

4 maja 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy przedkłada Państwu wstępną listę rankingową przed zatwierdzeniem w ramach projektu "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska".

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PRZED ZATWIERDZENIEM

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego