5 osób zakończyło staże zawodowe!!!

18 listopada 2017

Dzisiaj kończą się staże zawodowe dla 5 osób, które odbywały się w firmie Mir – met w Kleczewie. Uczestnicy zajmowali tam stanowiska pracowników produkcyjno – budowlanych. Każdy ze stażystów otrzyma zatrudnienie w firmie Mir-met, na czas nieokreślony, natomiast nie krótszy niż 3 miesiące.