Beneficjenci

2 stycznia 2018

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozum. KC na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego:

  1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu zamieszkania danej osoby). Będzie to 70 osób objętych stałym wsparciem i 50 podopiecznych OF (opieka czasowa).
  2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie to 50 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (OF), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.