Szkolimy się w Nowy Roku

2 stycznia 2019

W Nowy Roku chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”.

W projekcie mogą brać udział osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (preferencja dla osób z III profilem oddalenia od rynku pracy). Z kolei osoby posiadające I bądź II profil oddalenia od rynku pracy muszą spełniać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (korzystać z OPS, posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego osoby muszą zamieszkiwać teren powiatu inowrocławskiego – z wyłączeniem miasta Inowrocław.

Oferujemy wiele ciekawych form wsparcia, w tym określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IPD), grupy wsparcia, wyjazd integracyjny, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe), doradztwo zawodowe, staże w zawodzie (4 – miesięczne), pośrednictwo pracy.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Fundacją Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl