Czekamy na osoby zainteresowane udziałem w projekcie!

14 listopada 2019

Pragniemy przypomnieć o trwającej rekrutacji do projektu „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”.

Zapewniamy naszym uczestnikom udział w następujących formach wsparcia: spotkania z doradcą zawodowym, grupy wsparcia, poradnictwo prawne, szkolenia, staże, grupowe doradztwo, warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wideo cv, pośrednictwo pracy. Ponadto zwracamy koszty dojazdu za niektóre formy wsparcia oraz wypłacamy stypendia szkoleniowe/stażowe.

Czekamy na osoby z terenu powiatu inowrocławskiego, w tym osoby bierne zawodowo, które dodatkowo korzystają z OPS lub są osobami niepełnosprawnymi.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357-62-15.