Wolne miejsca na praktyki zawodowe

5 czerwca 2013

Image

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej” prowadzi rekrutację na praktyki zawodowe dla nauczycieli i instruktorów. Posiadamy jeszcze wolne miejsca w okresie tegorocznych wakacji

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej” prowadzi rekrutację na:
  • Praktyki wakacyjne lipiec i sierpień 2013

w terminach:

  • 01.07.2013 – 13.07.2013
  • 15.07.2013 – 27.07.2013
  • 29.07.2013 – 10.08.2013

Osoby, które chcą wziąć udział w procesie rekrutacji prosimy o złożenie wypełnionego elektronicznie lub odręcznie drukowanymi literami, wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl w zakładce projektu) oraz przesłanie go pocztą tradycyjną, elektronicznie (zeskanowny dokument z podpisem) lub dostarczenie osobiście do biura projektu na niżej podany adres:

Fundacja Ekspert-Kujawy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
KONTAKT: tel. 52-357-62-15
e-mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
W ramach projektu uczestnicy otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu nauczający, co najmniej jednego z wymienionych zawodów:

•    technik hotelarstwa
•    pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
•    technik obsługi turystycznej
•    technik turystyki wiejskiej
•    technik masażysta
•    terapeuta zajęciowy
•    dietetyk
•    kucharz
•    technik żywienia i usług gastronomicznych
•    kelner, barman
•    opiekun osoby starszej
•    asystent osoby niepełnosprawnej

Skorzystaj z możliwości bezpłatnego podniesienia jakości nauczania przedmiotów zawodowych.