Wolne miejsca na praktyki czekają na Ciebie

22 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu na bezpłatną praktykę zawodową w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”.

 Jesteś nauczycielem czynnym zawodowo i kształcisz w niżej wymienionych zawodach:

 •  technik hotelarstwa;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
 • technik obsługi turystycznej;
 • technik turystyki wiejskiej;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • kucharz,
 • kelner,
 • dietetyk,
 • technik masażysta;
 • terapeuta zajęciowy;
 • asystent osoby niepełnosprawnej;
 • opiekun osoby starszej;

skorzystaj z zajęć praktycznych realizowanych w okresie letnich wakacji szkolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wymiarze 80 godzin, w terminach:

 • 29.07.2013 – 10.08.2013;
 • 12.08.2013 – 24.08.2013.
Posiadamy wolne miejsca praktyk, osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
Uczestnik praktyk korzysta w ramach projektu z zakwaterowania
i pełnego wyżywienia oraz ze zwrotu kosztów dojazdu określonych
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.
Serdecznie zapraszamy!