Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

11 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Poznaj Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych

 Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych
Koalicja to wspólny głos ponad 80 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 18 stowarzyszeniach.
Celami Fundacji są:
 • wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych lub hematologicznych;
 •  kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej;
 •  reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi;
 •  ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych lub hematologicznych oraz ich rehabilitacja;
 • wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych i hematologicznych na poziomie krajowym i europejskim;
 •  działalność oświatowa w zakresie chorób onkologicznych i hematologicznych.
 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 •  współpracę w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych projektów mających na celu poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów chorych na nowotwory;
 • przedstawianie stanowiska i potrzeb pacjentów chorych na nowotwory przed instytucjami  publicznymi;
 • umożliwianie organizacjom pacjentów chorych na nowotwory wymianę informacji i poglądów w dziedzinie polityki zdrowotnej;
 • wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia znaczenia organizacji pacjentów chorych na nowotwory w Polsce i w Europie;
 • gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji osób prywatnych z kraju i zagranicy;
 • monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych;
 • współpracę z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczypospolitej i za granicą;
 • działalność edukacyjną i wydawniczą, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, spotkań oraz imprez;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii Europejskiej i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • podejmowanie działań na rzecz pacjentów onkologicznych lub hematologicznych;
 • inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego