Przenośny komputer i Internet na wsi – zakończenie

27 marca 2008

Fundacja Ekspert – Kujawy na początku marca zakończyła druga edycję szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenia prowadzone były w ramach pozyskanej dotacji z Fundacji LGD „Czarnoziem na soli” W ramach Projektu „Przenośny komputer i Internet na wsi”, 65 osób miało okazję zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności związane z obsługa komputera i Internetu. Każdy z uczestników spędził na Sali szkoleniowej 32 godziny intensywnej nauki, pod okiem trenerów informatyki.
Umiejętności te, o czym jesteśmy przekonani, nasi uczestnicy będą mogli wykorzystać nie tylko w domu, ale także poszukując zatrudnienia czy zmieniając dotychczasowe zajęcie.

Organizacja tych innowacyjnych szkoleń możliwa była przede wszystkim dzięki zaangażowaniu sołtysów z miejscowości, w których odbywają się warsztaty. Sołtysi przygotowali m.in. sale szkoleniowe oraz przeprowadzili promocję i rekrutację projektu na swoim terenie.

Zarząd Fundacji dziękuje w szczególności:

Pani Łucji Zagórskiej – sołtys Suchatówki, Pani Stanisławie Weres – sołtys Zajezierza, Pani Jolancie Kubiak – sołtys Kłopotu, Pani Danucie Bekanowskiej – sołtys Skalmierowic oraz Panom Maciejowi Zięciakowi – sołtysowi Szydłowic i Józefowi Białek – sołtysowi Orłowa. To dzięki zaangażowaniu tych osób udało się sprawnie zorganizować szkolenia. Szczególne podziękowania kierujemy także do Pana Przemysława Stefańskiego i dla Towarzystwa Miłośników Szadłowic, za wsparcie przy organizacji szkoleń.

Dziękujemy także naszym uczestnikom za wytrwałość i zaangażowanie oraz wręcz wzorową frekwencję na szkoleniach.

Zapraszamy do galerii zdjęć